Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠεριφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 14 Οκτωβρίου 2020 (Τα θέματα)

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 14 Οκτωβρίου 2020 (Τα θέματα)

Καλείστε στην 13 η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

 Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11- 3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.

 Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1. Έγκριση εκτροπής – διακοπής κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό υπ’
αριθμ. 60 Τρίπολης – Αρχ. Μαντινείας – Κακούρι – Λεβίδι, στα πλαίσια του έργου:
«Κατασκευή τεχνικών έργων στις συμβολές ποταμών και υδατορεμάτων με οδικό
δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
2. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων έτους 2020 της Π.Ε. Αρκαδίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

3. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αργολίδας έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
4. Έγκρισης 13ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600002 «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
5. Έγκριση 16ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600005. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης
6. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Αργολίδας έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος
7. Έγκριση 6ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2014ΕΠ52600004 «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

8. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 214/15-6-2020 προηγούμενης
απόφασης, ως προς το χρονικό διάστημα παράτασης των Παγίων Χορηγημάτων
καθαριότητας των Υπηρεσιών της ΠΕ Κορινθίας, έως τις 31-12-2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

9. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Λακωνίας έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
10. Συγκρότηση Επιτροπής κρίσης καταλληλότητας προς μίσθωση ακινήτων ΠΕ Λακωνίας, κατά το αρ. 13 παρ. 4 ΠΔ.242/96, δύο (2) έτη. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων:
Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας “ΑΦΟΙ Σταύρου
Κανελλάκη ΟΕ” στη θέση “Σωτήρα” ΤΚ Χρυσάφων ΔΕ Θεραπνών Δ. Σπάρτης ΠΕ
Λακωνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου: Λατομείο εξόρυξης αδρανών υλικών εντός λατομικής περιοχής του Δ.
Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας Πελοποννήσου, του φορέα “Δ. Γαλάνης & ΣΙΑ ΟΕ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Δημόσιο λατομείο Αδρανών Υλικών εντός τροποποιημένης λατομικής περιοχής, στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ» του Τ.Κ. Άνω Άμφειας του Δήμου Καλαμάτας, του φορέα “Έτοιμο Σκυρόδεμα Μεσσηνίας ΕΠΕ”. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του
έργου: Αντικατάσταση εξωτερικού Δικτύου ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας, στους
Δήμους Οιχαλίας και Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
«Επικαιροποίηση μελέτης ΜΠΕ του έργου Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Πεταλιδίου Δήμου Μεσσήνης». (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος
16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έργα αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην Ακτογραμμή Πεταλιδίου Μεσσηνίας» στο Δήμο Μεσσήνης ΠΕ Μεσσηνίας. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλειος Καπέλιος
17. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου 2017ΕΠ52600010 “ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ”.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ

18. Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ 20% έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος
19. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού.
20. Συζήτηση – ενημέρωση σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ