ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

- Advertisement -

Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σας ενημερώνει σχετικά με τη νέα Πρόσκληση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου (Ε.Υ.ΔΕ.Π.) της Δράσης

- Advertisement -

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ για τις σχετικές προθεσμίες και τα σημεία πληροφόρησης των δυνητικών ενδιαφερόμενων.

Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πελοποννήσου (Ε.Υ.ΔΕ.Π.) η Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υποβολή προτάσεων εκκινεί την 8η  Οκτωβρίου και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την 1η  Νοεμβρίου και ώρα 15:00. Σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί καμία χρονική παράταση προκειμένου να καταστεί εφικτή η Ένταξη των Πράξεων μέχρι την 31/12/2020 που εκπνέει το Προσωρινό Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Πρόσκληση και τα συνοδευτικά αυτής αρχεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
(Ε.Υ.ΔΕ.Π.) www.eydpelop.gr   και στις ιστοσελίδες των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

 με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτ. Ελλάδος-Πελοποννήσου, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Μαιζώνος 122, Πάτρα. Τηλ. 261 062 2711 , e-mail:
[email protected] , ιστοσελίδα: www.diaxeiristiki.gr

 Επιμελητήριο Λακωνίας: Ξανθάκη 3, Γύθειο, τηλ. 2733022279 εσωτ. 4, e-mail:
[email protected] , ιστοσελίδα: www.lakoniacci.gr

 Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα, τηλ. 2721062200, e-mail:
[email protected] , ιστοσελίδα: www.messinianchamber.gr

 Επιμελητήριο Κορινθίας: Ερμού 2, Κόρινθος, τηλ. 2741024464 (εσωτ. 924), e-mail:

[email protected], ιστοσελίδα: www.korinthiacc.gr

 Επιμελητήριο Αργολίδας: Κορίνθου 23, Άργος, τηλ. 2751067216 εσωτ. 5, E-mail:

[email protected] , ιστοσελίδα: www.arcci.gr

 Επιμελητήριο Αρκαδίας: 25ης Μαρτίου  Πανός 21, Τρίπολη, τηλ. 2710227141 εσωτ. 7, e-mail: [email protected] , ιστοσελίδα: www.arcadianet.gr

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό

Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Παναρίτης

 

 

- Advertisement -

________________