Δ. Σαλαπάτας: Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών

- Advertisement -

Oι Τράπεζες αναστέλλουν, προσωρινά, όλους τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών, όπως απάντησε σε ερώτημα μας ο Δικηγόρος Δημήτριος Σαλαπάτας.

- Advertisement -

Στο πλαίσιο του Ν. 4714/2020 όσοι δανειολήπτες ανήκουν στην κατηγορία των οικονομικά ευάλωτων, όπως αυτή καθορίζεται με την ΥΑ Δ13οικ 10747/256/2019 άρθρο 4 αυτής, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην πιστώτρια Τράπεζα τους, ζητώντας την αναστολή του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας τους.

Επομένως μοναδική προϋπόθεση για την παραπάνω αναστολή είναι η υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον ευάλωτο δανειολήπτη στην τράπεζα και η δήλωση άρσης του τραπεζικού του απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί ότι ανήκει στην κατηγορία του ευάλωτου.

- Advertisement -

________________