Δήμος Επιδαύρου: Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

- Advertisement -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Έτους 2020-2021, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

- Advertisement -

Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το σχετικό Παράρτημα.

Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

 

 

- Advertisement -

________________