ΕΛ.Γ.Α.: Παράταση για την καταβολή ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το 2019

- Advertisement -

Παράταση για την καταβολή ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το 2019 έως τις 30 Οκτωβρίου

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. παρατείνεται η καταληκτική
ημερομηνία καταβολής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το έτος 2019, από την
30 η Σεπτεμβρίου 2020 στις 30 Οκτωβρίου 2020.

- Advertisement -

Κατανοώντας τις αντιξοότητες, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας και
προκλήθηκαν από τις καταστροφικές συνέπειες του Μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανού», η Διοίκηση του ΕΛΓΑ συνεχίζει να στηρίζει την αγροτική κοινωνία και να
βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα γεωργού και κτηνοτρόφου.

 

- Advertisement -

________________