Εταιρεία ζητά έμπειρο εργοταξιάρχη για κτιριακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

- Advertisement -

Η εταιρεία Morphό αναζητά μόνιμη συνεργασιά με έμπειρο εργοταξιάρχη για κτιριακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Αρμοδιότητες

• Καθημερινή επίβλεψη εφαρμογής μελέτης.

- Advertisement -

• Αξιολόγηση Τεχνικών-οικονομικών προσφορών.

• Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου έργου.

• Παρακολούθηση έργου.

• Καθημερινή επίβλεψη και διαχείριση εργατοτεχνικού προσωπικού.

Προσόντα

• 3+ έτη εμπειρίας.

• Οργανωτικές και διαχειριστικές δεξιότητες.

• Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

• Εμπειρία σε επιμετρήσεις

• Τήρηση ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο

Παρακαλείσθε όπως μας στείλετε ΕΔΩ το βιογραφικό σας σε pdf.

- Advertisement -

________________