Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠροσλήψεις 38 ατόμων στο Δήμο Άργους Μυκηνών για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

Προσλήψεις 38 ατόμων στο Δήμο Άργους Μυκηνών για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

Ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Αργους-Μυκηνών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση ανακοίνωσης με αριθμό 12934/20.8.2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected].

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ανακοίνωση Εδώ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ