Λιμεναρχείο Ναυπλίου: Έλεγχοι σε πλοία προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς κορωνοϊού

- Advertisement -

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων σε Ε/Γ , Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, Ε/Γ Ταχύπλοα, Ε/Γ υδροπτέρυγα, Ημερόπλοια, Θαλάσσια Ταξί κλπ.,

προς αποτροπή κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SarsCov-2 η Υπηρεσία μας, την 08η και 09η-08-2020, προέβη με ειδικά κλιμάκια, σε σειρά ελέγχων στους λιμένες περιοχής αρμοδιότητας (Ναυπλίου, Πορτοχελίου, Ερμιόνης, Π. Άστρους, Λεωνιδίου και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κόστας και Μετοχίου Ερμιονίδας).

- Advertisement -

Διενεργήθηκαν συνολικά 45 έλεγχοι κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν πέντε (05) παραβάσεις των σχετικών με το εν θέματι αντικείμενο Κ.Υ.Α. και αντιστοίχων οδηγιών – μέτρων που έχουν εκδοθεί για το ίδιο σκοπό από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τρείς (03) παραβάσεις βεβαιώθηκαν για διαπιστωθείσες ελλείψεις σε Ε/Γ πλοία.
Δύο (02) παραβάσεις αφορούν σε μη συμμόρφωση κυβερνητών και πολιτών στην υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των χώρων (εσωτερικών –εξωτερικών) του πλοίου.

Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€).

- Advertisement -

________________