Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Βουλή με θέμα «Προϊστορικό Σπήλαιο Φράγχθι-Νέες προοπτικές πολιτιστικής προβολής της Αργολίδας»

- Advertisement -

Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 7519 18/06/2020 σχετικά με το θέμα «Προϊστορικό Σπήλαιο Φράγχθι-Νέες προοπτικές πολιτιστικής προβολής της Αργολίδας» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Κυρία και κύριε Υπουργοί, σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου της 10 ης Ιουνίου 2020, οι Κοινότητες Φούρνων και Κοιλάδας Αργολίδας προέβησαν σε πρωτοβουλίες, προκειμένου να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής και ιδιαιτέρως, το προϊστορικό Σπήλαιο Φράγχθι.

Η μεν κοινότητα Φούρνων, προτείνει άμεση δράση και αξιοποίηση όλων των μέσων που διαθέτουν (τοποθέτηση σήμανσης, τουριστική προβολή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ερμιονίδας, αξιοποίηση εθελοντών κλπ) για την προσβασιμότητα στο Σπήλαιο Φράγχθι.

- Advertisement -

Η δε κοινότητα Κοιλάδας, προτείνει να προχωρήσει ο Δήμος Ερμιονίδας σε όλες τις ενδεδειγμένες και νόμιμες ενέργειες για την βελτίωση του μονοπατιού προς το Σπήλαιο, να συνεργασθεί με το Υπουργείο Πολιτισμού για την τοποθέτηση πινακίδων, να δρομολογήσει τις ενέργειες για την σύνδεση δια θαλάσσης της Κοιλάδας με το Σπήλαιο και να προγραμματίσει την δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Κοιλάδας.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, εκτός του Προϊστορικού Σπηλαίου, υπάρχει προϊστορικός βυθισμένος  οικισμός, στον όρμο του Λαμπαγεννά και Μυκηναϊκός Πύργος στις Λάζες Φούρνων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου να αναδείξετε τον πολιτιστικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ερμιονίδος, προκειμένου, αφενός, να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές προβολής του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής και αφετέρου, να δημιουργηθούν νέοι πολιτιστικοί προορισμοί εντός των γεωγραφικών ορίων της Ερμιονίδος, οι οποίοι θα προσελκύσουν πολλαπλάσιους τουρίστες;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7519/18.6.2020 Ερώτηση με θέμα:
«Προϊστορικό Σπήλαιο Φράχθι – Νέες προοπτικές πολιτιστικής προβολής της Αργολίδας»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7519/18.6.2020 Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Κυριάκου Βελόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το σπήλαιο Φράγχθι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σπήλαια αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος στον ελλαδικό χώρο, καθώς διασώζει στρωματογραφική ακολουθία από την αρχή της Ανώτερης Παλαιολιθικής έως και το τέλος της Νεολιθικής περιόδου. Λόγω της σπουδαιότητάς του, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας υλοποίησε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2014 το έργο «Σπήλαιο Φράγχθι, Δήμου Ερμιονίδας, Περιφέρειας
Πελοποννήσου: Ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου», με σκοπό την αποκατάσταση του σπηλαίου και την ασφαλή πρόσβαση και περιήγηση των επισκεπτών στο χώρο.

Επιπροσθέτως, για την ενημέρωση του κοινού, τοποθετήθηκαν πινακίδες με πληροφοριακό υλικό σε επιλεγμένα σημεία εσωτερικά και εξωτερικά του σπηλαίου, ενώ αναλυτικότερα επιστημονικά δεδομένα εκτυπώθηκαν στις
εξωτερικές επιφάνειες μικρού αποθηκευτικού οικίσκου, ο οποίος τοποθετήθηκε κοντά στην είσοδο του σπηλαίου. Τέλος, εκδόθηκε τρίπτυχο δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο και φυλλάδιο στο σύστημα Braille με συνοπτικές πληροφορίες για τη θέση.

Επισημαίνεται ότι από την ολοκλήρωση του έργου και μέχρι σήμερα, η αρμόδια
Εφορεία πραγματοποιεί συνεχείς αυτοψίες, με σκοπό τον έλεγχο της κατάστασης του σπηλαίου και του περιβάλλοντος χώρου και, σε συνεργασία με το Δήμο Ερμιονίδας, μεριμνά για τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών του (μονοπάτι πρόσβασης, σήμανση κλπ.).

Ο βυθισμένος προϊστορικός οικισμός στα Λαμπαγιαννά εντοπίστηκε από την
Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων το 2014, η οποία στη συνέχεια και έως το 2018
πραγματοποίησε ενάλια αρχαιολογική έρευνα, σε συνεργασία με την Ελβετική
Αρχαιολογική Σχολή. Τις περιόδους που πραγματοποιείτο η ανασκαφή, το προσωπικό της Εφορείας πραγματοποιούσε κολυμβητικές ξεναγήσεις κοινού στην υπό έρευνα θαλάσσια περιοχή. Από το 2019 και έως σήμερα γίνεται επιστημονική μελέτη του υλικού που προέκυψε από την έρευνα. Με το πέρας της μελέτης η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων θα προβεί στην υλοποίηση μελετών ανάδειξης του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου και στη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας.

Σημειώνεται ότι η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών προβολής του
αρχαιολογικού πλούτου αποτελεί πάγια επιδίωξη του ΥΠΠΟΑ και καθιστά επιτακτική τη συνεργασία με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί μονόδρομο για τη χάραξη αναπτυξιακής πορείας, μέσω της δημιουργίας νέων πολιτιστικών διαδρομών και της προσέλκυσης επισκεπτών.

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

- Advertisement -

________________