Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΑΡΚΑΔΙΑ7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (τα θέματα)

7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (τα θέματα)

Καλείστε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 13 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

Της εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”.
Της αριθμ. Πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών.

α. Διαδικασία ελέγχου :
β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΜΠ 026 “Μελέτες τεχνικών έργων Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΜΠ0260000. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης.
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Κ.Α.Π. Π.Ε. Λακωνίας έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης.
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων Π.Ε. Λακωνίας έτους 2020. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Νίκωνας Τζινιέρης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΡΑΣ
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. με αντικείμενο τον «Εορτασμό των 200 χρόνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 (1821-2021)» μέρος πρώτο.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Περιφερειακή Σύμβουλος κα Μαργαρίτα Σπυριδάκου
Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Μεσσηνίας που αφορά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για την λειτουργία του έργου: «Οδικός άξονας νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος» της Π.Ε. Μεσσηνίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος και Ανδρέας Τσουκαλάς.

“Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ”

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ