Αγόρασαν πιόνια σκάκι για αποχαιρετιστήριο οι μαθητές της Στ’ τάξης του 4ου Δημοτικού Ναυπλίου

- Advertisement -

Οι μαθητές της Στ’ ταξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου αποχαιρετώντας το Δημοτικό διέθεσαν το απαιτούμενο ποσό για να αγοράσουν πιόνια σκάκι για το σχολείο.

Τα χρήματα προήλθαν από την πώληση της εφημερίδας στα αγγλικά που ετοίμαζαν με την κ. Ελευθεριάδη. Το σχολείο τους ευχαριστεί και τους εύχεται πάντα να νοιάζονται για το κοινό όφελος!!!

- Advertisement -
- Advertisement -

________________