Συμμετοχή σπουδαστών του Δ.ΙΕΚ Άργους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης

- Advertisement -

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δ.ΙΕΚ Άργους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικό με την εργοθεραπεία. Οι σπουδαστές της σχολής έχουν έτσι την ευκαιρία να επενδύσουν στην γνώση και την εμπειρία με κέρδος για τους ιδίους αλλά και την κοινωνία μας.

- Advertisement -

Αναφέρει με ικανοποίηση σχετικά με το πρόγραμμα ο διευθυντής της σχολής κ. Φίλιππος Δελής:  

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι εγκρίθηκε το σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Erasmus +2020, για την ειδικότητα του Δ.ΙΕΚ Άργους “Βοηθός Εργοθεραπείας” με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA102-078043.

Το σχέδιο έχει τίτλο: “Νέες τεχνικές στην Εργοθεραπεία για την φροντίδα ενηλίκων και ανηλίκων ΑΜΕΑ”. Υπεύθυνος φορέας αξιολόγησης και έγκρισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ State Scholarships Foundation

Δώδεκα σπουδαστές/στριες του Δ.ΙΕΚ Άργους θα ταξιδέψουν την επόμενη σχολική χρονιά στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας για να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένους φορείς εργοθεραπείας. Η υλοποίηση τελεί υπό την επανέγκριση των δράσεων κινητικότητας από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τους περιορισμούς λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης. Η διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ θα λάβει υπόψη του τις συστάσεις και προτάσεις της εθνικής αρχής για προσαρμογή του σχεδίου στις νέες υγειονομικές συνθήκες.

Με την έγκριση του παρόντος σχεδίου το Δ.ΙΕΚ Άργους συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων δίνοντας την ευκαιρία σε σπουδαστές/στριες να γνωρίσουν πρακτικές και προοπτικές του επαγγελματικού τους τομέα σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα ενισχύει την εξωστρέφειά του.

Ο Διευθυντής
Φίλιππος Δελής”

 

 

- Advertisement -

________________