Γκιόλας: «Άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

- Advertisement -

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΙΟΛΑ: «ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ»

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020

- Advertisement -

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΘΕΜΑ : «Άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Φρουρίου Μπούρτζι, στο Ναύπλιο, ώστε να ανοίξει και πάλι για το κοινό»

Είναι γνωστό στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού το γεγονός ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Φρουρίου Μπούρτζι, του Ναυπλίου, παραμένουν, εδώ και πολλά χρόνια, ημιτελείς μην επιτρέποντας την πρόσβαση των πολυπληθών επισκεπτών της πόλης στο χώρο του εν λόγω μνημείου.
Το Φρούριο Μπούρτζι, που βρίσκεται στη μικρή νησίδα του λιμένος του Ναυπλίου, αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα τμήματα των οχυρώσεων της ιστορικής πόλης, με σημαντικό ρόλο κατά τις πολιορκίες αυτής καθώς και, ιδιαίτερα, κατά τον απελευθερωτικό αγώνα. Εύλογα, αποτελεί τοπόσημο της πόλης του Ναυπλίου και σημείο προσέλκυσης τουριστών σε αυτή.

Ήδη με την από 27.07.2017 και με αρ. πρωτ.7653 ερώτησή μου, προς την τότε Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Κονιόρδου, έφερα το εν λόγω ζήτημα στη Βουλή ζητώντας ενημέρωση επί του χρονοδιαγράμματος συνέχισης και ολοκλήρωσης του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του Φρουρίου.
Στην από 14.09.2017 και με αρ. πρωτ. 304276/1791 απάντηση που, τότε έλαβα από την αρμόδια Υπουργό, κα. Κονιόρδου, αναφερόταν ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών, αυτές αναμενόταν «να ολοκληρωθούν στις 31.12.2019». Αναφορικά δε με την πρόσληψη εξειδικευμένου εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, η διαδικασία βρισκόταν «στο στάδιο δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. της απόφασης πρόσληψης» και εκκρεμούσε «η υπογραφή της σύμβασης με τους εργαζομένους».
Επειδή έως και σήμερα, το Μπούρτζι παραμένει κλειστό αποστερώντας τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών να το προσεγγίσουν και να περιηγηθούν το κάστρο.
Επειδή η παρατεινόμενη αναστολή της λειτουργίας του αποδυναμώνει σαφώς την τουριστική ανάπτυξη της ιστορικής πόλης του Ναυπλίου.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:
1. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Φρουρίου προκειμένου να εκκινήσει η επαναλειτουργία του;
2. Έχουν συντελεσθεί προς τον ανωτέρω σκοπό οι απαιτούμενες θαλάσσιες μεταφορές, η προμήθεια οικοδομικών υλικών και η ανάθεση εξειδικευμένων εργασιών; Προσλήφθηκε το επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα προκήρυξη; Εάν όχι, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω προς ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Φρουρίου;
3. Σε περίπτωση που, και για ένα, ακόμη, καλοκαίρι, η ιστορική πόλη του Ναυπλίου απωλέσει την επαναλειτουργία του Φρουρίου Μπούρτζι και, συνακόλουθα, την προσέλκυση τουριστών σε αυτή, έχει προβλεφθεί να υποστηριχτούν οικονομικά, με ετέρους τρόπους και μέσα, πόλεις, όπως και το Ναύπλιο, που συνιστούν πόλους έλξης τουριστών και βρίσκονται σε δυσμενή θέση ειδικά την περίοδο αυτή, μετά την επέλευση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης;

Ο ερωτών βουλευτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ

Την ερώτηση συνυπογράφει ο Τομεάρχης Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρολιάκος

- Advertisement -

________________