Νέα αδελφοποίηση από τον Σύλλογο Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.)

- Advertisement -

Την Κυριακή 31 Μαΐου στην Κόρινθο, με μια λιτή εκδήλωση λόγω των εκτάκτων καταστάσεων ο Αταμάν Δημήτριος Σιώκης Πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου Κοζάκων Ελλάδος/Κύπρου και ο Εφ. Λοχαγός (ΕΔ) Γεώργιος Καρυώτης Πρόεδρος του Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.) αδελφοποίησαν τους συλλόγους που εκπροσωπούν.
Σκοπός οι από κοινού δράσεις για την Ορθοδοξία, τον πολιτισμό, την παιδεία, την ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό, την συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, πανδημίες/επιδημίες, έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν από τρομοκρατικές ενέργειες, οικονομικές κρίσεις κ.α.
Από κοινού στόχος είναι η περαιτέρω σύσφιξη και συνεργασία μεταξύ των Ορθοδόξων λαών Ελλάδος και Ρωσίας.
- Advertisement -

________________