Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΠαράταση κατάθεσης αιτήσεων στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Παράταση κατάθεσης αιτήσεων στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Παράταση κατάθεσης αιτήσεων στη διαδικασία επιλογής και ημερομηνίας εξετάσεων στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΦΕΚ (2016/2020 Αριθμ. 61387/Δ2)

ΑΝΑΦΕΡΕΙ :

«Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούνμνα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν ναμυποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι 5 Ιουνίου 2020».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διε- ξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου με τήρηση αναλόγως της με αριθμ. 55591/ΓΔ4/13-05-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1846) με θέμα: «Τρόπος ασφαλούς διεξα- γωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :

«Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα,

Φωνητική ικανότητα, και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντί- στοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.
Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονο- μασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπο- γράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογη- τών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροι- σμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τρία (3), για τους υπο- ψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τρία υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του τέσσερα (4), για
όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα».

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ