Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου: Τέλος οι άδειες καύσεις για υπολείμματα κλαδεμάτων

- Advertisement -

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ναυπλίου σας ενημερώνει ότι από 01-06-2020 και μέχρι νεότερης ενημέρωσης δεν θα εκδίδονται άδειες καύσεις για υπολείμματα κλαδεμάτων στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητας της και των Κλιμακίων αυτής λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς .

Ο Διοικητής
Βασίλειος Ευαγ. Γεωργόπουλος
Αντιπύραρχος

- Advertisement -
- Advertisement -

________________