Ξεκινούν οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου Δρεπάνου Ναυπλίου (πληροφορίες)

- Advertisement -

Από αύριο Παρασκευή 15/05/2020 και έως τις 29/05/2020 να επικοινωνείτε με το σχολείο στο τηλ 2752092267, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη του σχολείου μας για το διδακτικό έτος 2020-21.

Οι εγγραφές θα γίνονται κατόπιν ραντεβού – καθημερινά 10:00 πμ-13:00 μμ – σε προσωπική επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Advertisement -

1.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.

2.Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/ΑΔΥΜ

4.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.(Θα αναζητηθεί σε συνεργασία μας από το οικείο Νηπιαγωγείο)

5.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (θα αναζητηθεί από το σχολείο μέσω του myschool)

6.Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο πιστοποίησης στοιχείων του γονέα, προκειμένου για αλλοδαπό μαθητή ή ευάλωτης κοινωνικής ομάδας -εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας- προκειμένου για την απρόσκοπτη εγγραφή όλων των μαθητών που ανήκουν στο σχολείο.

Ωστόσο, παραακαλείσθε για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ( γάντια και μάσκα)

Για όσους τεθούν εκπρόθεσμοι ισχύει :

Άρθρο 7/ΠΔ79/2017 παράγραφοι 7 & 8 : Εγγραφές σε Δημοτικά Σχολεία .

7.Εκπρόθεσμες εγγραφές στο δημοτικό σχολείο για λόγους ανωτέρας βίας γίνονται δεκτές με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή πραγματοποιείται στο εγγύτερο της κατοικίας του μαθητή σχολείο στο οποίο υπάρχει κενή θέση.

8.Καθυστέρηση εγγραφής στην Α΄ τάξη, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 6, μπορεί να γίνει για σοβαρούς λόγους που πιστοποιούνται με βεβαίωση Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιας ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας ή δημόσιου νοσοκομείου, με την οποία προσδιορίζεται και η διάρκεια της δικαιολογημένης καθυστέρησης.

Ευχαριστώ,

Η Δ/ντρια του Σχολείου

- Advertisement -

________________