Κλιμάκιο ελέγχου της ποιότητας περιβάλλοντος Αργολίδας στο βιολογικό καθαρισμό στην δομή φιλοξενίας Ερμιονίδας

- Advertisement -

Στην δομή φιλοξενίας Γαλαξίας μετέβη σήμερα το κλιμάκιο ελέγχου της ποιότητας περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)

της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας προκειμένου να ελέγξει το βιολογικό καθαρισμό της δομής και τις άλλες παραμέτρους λειτουργίας της, για τις οποίες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν σχετικές καταγγελίες και δημοσιεύματα.

- Advertisement -

Είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των ελεγκτών και τους είχε διατεθεί κάθε απαραίτητος εξοπλισμός. Είμαστε σε αναμονή των πορισμάτων του ελέγχου.

- Advertisement -

________________