Ξεκινούν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στο ΕΚΑΒ

- Advertisement -

Έχει γνωστοποιηθεί ότι στις 18 Μαΐου 2020 θα ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για 24 μήνες), στο ΕΚΑΒ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής loipoepikouriko.moh.gov.gr του Υπουργείου Υγείας και θα παραμείνει ανοικτή για κατάθεση αιτήσεων μία (1) εβδομάδα.

- Advertisement -


Καλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και δεν προσλήφθηκαν ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και όσοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετέχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εφιστάτε η ΠΡΟΣΟΧΗ στην συμπλήρωση των αιτήσεων.

Η διαδικασία πρόσληψης, τα κριτήρια, η μοριοδότηση και τα προσόντα περιγράφονται στην υπουργική απόφαση ΦΕΚ 460Β΄14/2/2020 (παραμένει δηλ. η ίδια).

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α) Βεβαίωση για την άσκηση του επαγγέλματος «Διασώστη- Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών

Β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ή C κατηγορίας

Γ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης»  του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής

Κάθε υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο ΔΥΠΕ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ PDF

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

- Advertisement -

________________