Ξεκίνησε η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων

- Advertisement -

Η Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών και Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων πατήστε εδώ και για την συνημμένη αίτηση εδώ.

- Advertisement -

Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 πατήστε εδώ και για τη συνημμένη αίτηση εδώ.

- Advertisement -

________________