Λιμεναρχείο Ναυπλίου: Επιτρέπεται η ερασιτεχνική αλιεία και τα μπάνια σε σκάφη έως επτά μέτρων

- Advertisement -

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.28058 Κ.Υ.Α. η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 1698) την 04-05-2020, 

από την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και 06:00, επιτρέπεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας και λήψη θαλασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη ολικού μήκους έως επτά (07) μέτρων υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:   

- Advertisement -

i) της μη προσέγγισης σε νησί τα ιδίας ή άλλης Περιφέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

ii) της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό  (50 %) του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και 

iii) της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (02) μέτρων μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. 

Ο Λιμενάρχης                                                                                                 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΝΤΟΣ Χ. Παναγιώτης

- Advertisement -

________________