Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποίηση ελληνικού μέτρου για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από τον κορονοϊού

City of Athens with sunny spells in Greece
- Advertisement -

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση, εκ μέρους της Ελλάδας, ενός καθεστώτος εγγυήσεων με σκοπό τη στήριξη εταιρειών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού, το οποίο είχε εγκριθεί προηγουμένως.

Με την τροποποίηση επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής του μέτρου και αυξάνεται ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δισ. EUR. Τα μέτρα στήριξης βάσει του εν λόγω καθεστώτος θα συγχρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ΕΔΕΤ). Το υφιστάμενο καθεστώς εγκρίθηκε αρχικά στις 3 Απριλίου 2020 βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020.

- Advertisement -

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Το παρόν τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς θα συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός του να ανέλθει σε 2,25 δισ. EUR. Θα βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα στήριξης μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.»

Το ελληνικό μέτρο στήριξης

Μετά την έγκριση ελληνικού καθεστώτος παροχής εγγυήσεων, ύψους 2 δισ. ευρώ, με σκοπό τη στήριξη εταιρειών που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού, το οποίο εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2020, η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή την τροποποίησή του δυνάμει του προσωρινού πλαισίου.

η συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ

- Advertisement -

________________