Επένδυση 350.000 € στον βιολογικό Τολού κάνει η ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

- Advertisement -

Η ΔΕΥΑΝ σε συνέχεια των έργων αντιστήριξης πρανών, υποστύλωσης και διευθέτηση του δρόμου πρόσβασης αξίας 238.915,76 προχώρησε και στην προκήρυξη διαγωνισμού για την διευθέτηση και αποκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού προυπολογισμού 111.600,00 ευρώ.

Έργα συνολικής αξίας 350.515,76 €. Με τις παρεμβάσεις αυτές λύνονται σημαντικά τεχνικά προβλήματα στον βιολογικό , εξαιτίας και της ιδιαιτερότητας της θέσης του. Συνεπώς η λειτουργία του βιολογικού θα προσφέρει άριστες υπηρεσίες όπως άλλωστε συμβαίνει και μέχρι τώρα.

- Advertisement -

- Advertisement -

________________