Π .Ο . Π . Σ . Δικαστικές αποφάσεις- Επιστροφή αναδρομικών

- Advertisement -

Θέμα: Δικαστικές αποφάσεις- Επιστροφή αναδρομικών
Κύριε Υπουργέ,

Σας μεταφέρουμε τις εύλογες διαμαρτυρίες και την απογοήτευση των πολιτικών
συνταξιούχων του Δημοσίου και ήδη Ενιαίου-Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την πρόσφατη ραδιοφωνική σας συνέντευξη, στην οποία δηλώσατε ότι θα επιστραφούν
αναδρομικά ποσά συντάξεων μόνο στους συνταξιούχους που κατέθεσαν αγωγές στα
Δικαστήρια, με ειδική αναφορά στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

- Advertisement -

Όπως όμως γράφεται στον ημερήσιο Τύπο, μετά την έκδοση της 2287/2015 απόφασης της
Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των Ν.4051
και 4093/2012 για τις περικοπές των συντάξεων, επακολούθησε τροποποίηση αυτής μετά
την άσκηση αίτησης αναθεώρησής της από τον ΕΦΚΑ και αποφασίστηκε η επιστροφή
αναδρομικών μόνο για το χρονικό διάστημα 11 μηνών, ήτοι από 15 Ιουνίου 2015 μέχρι 12
Μαΐου 2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν.4387/2016).

Όμως είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι όλοι οι συνταξιούχοι, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα και όχι μέρος αυτών, έχουν καταβάλει βαρύ τίμημα στη βίαιη
δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, χωρίς δική τους υπαιτιότητα και συνεπώς η
αποκατάσταση των συντάξεών τους πρέπει να είναι καθολική και αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.
Γνωρίζετε ότι με πρόσφατη απόφαση (4-10-19) του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί συνταξιοδοτούνται από τον ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ) και όχι από το Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Συνάγεται επομένως ότι, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, οι αποφάσεις του ΣτΕ μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, χωρίς εξαίρεση και ενώ για τους συνταξιούχους τους Δημοσίου εκκρεμούν ακόμα προσφυγές τους ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των νόμων 4051 και 4093/2012.
Κύριε Υπουργέ,
Ζητούμε από εσάς και από την Κυβέρνηση, για λόγους ευνομίας, ηθικής και νομικής τάξης
να δώσετε δίκαιη πολιτική λύση στο ζήτημα αυτό, με σκοπό την αποκατάσταση έστω
μέρους των μεγάλων απωλειών που έχουν υποστεί όλοι οι συνταξιούχοι κατά τη
μνημονιακή περίοδο, αλλά κυρίως για τις μεγάλες περικοπές των συντάξεων με τους
νόμους 4051 και 4093/2012.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Χρ. Μπουρδούκης Ερμ. Λινάρδος
τ.Δ/ντης Συντάξεων στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

- Advertisement -

________________