Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΟι ανακοινώσεις των τραπεζών για τις διευκολύνσεις και αναστολές καταβολής δόσεων των...

Οι ανακοινώσεις των τραπεζών για τις διευκολύνσεις και αναστολές καταβολής δόσεων των δανείων

Σε μία σειρά από διευκολύνσεις και αναστολές καταβολής δόσεων προχωρούν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του lock down που έχει επιβληθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊου.

Τα μέτρα ανακοινώθηκαν από κάθε τράπεζα ξεχωριστά με σκοπό να στηρίξουν ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Οι αναστολές καταβολών δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες που πλήττονται από την προφανή κρίση.

Ας δούμε ανά τράπεζα ποια μέτρα έχει ανακοινώσει ότι λαμβάνει για την ανακούφιση ιδιωτών και επιχειρήσεων μετά και από προτροπή της κυβερνήσεως για ανοχή σε όσους αυτή η κρίση έχει πλήξει περισσότερο μηδενίζοντας ουσιαστικά το εισόδημα και τα έσοδα τους αντίστοιχα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ι. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Για τη διευκόλυνση των Μεσαίων και Μεγάλων επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα δίνει τη δυνατότητα στο σύνολο των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί από την υγειονομική κρίση και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή μέρους ή και του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους, για την περίοδο 1/3/2020 έως 31/12/2020.
Η διευκόλυνση αυτή θα εξετάζεται κατόπιν αιτήματος των επιχειρήσεων και μπορεί να πραγματοποιείται:
• με μετάθεση του συνόλου ή μέρους των δόσεων στο τέλος της διάρκειας του δανείου ή/και
• με προσαύξηση των επόμενων δόσεων του δανείου ή/και
• με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου
Το μέτρο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Εθνικής ΤράπεζαςΕΤΕ +8,98% σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών και αφορά τους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει την ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδοτήσεων, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, που λήγουν εντός του α’ εξαμήνου, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2020, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Αιτήσεις προς ένταξη στα συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης μπορούν να υποβληθούν μέσω σχετικής επικοινωνίας (τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τον αρμόδιο υπεύθυνο πελατείας, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Eθνικής Tράπεζας παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με την Επιχειρηματική Πελατεία της, προκειμένου να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν έγκαιρα τυχόν έκτακτες ανάγκες.
ΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο των δράσεων που η Εθνική Τράπεζα αναλαμβάνει και αφορά στους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης, δίνει τη δυνατότητα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στους ως άνω κλάδους και υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, να μεταθέσουν την καταβολή του συνόλου των δόσεων του κεφαλαίου (χρεολύσια) των δανείων τους για την περίοδο 1/3/20 μέχρι 31/12/20, με αντίστοιχη αύξηση της διάρκειας του δανείου.
Παράλληλα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εγκρίνει ανανέωση όλων των ορίων χρηματοδότησης που λήγουν από την 1η Μαρτίου έως και 31 Μαΐου για τρεις μήνες από την ημερομηνία λήξης τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η ένταξη στα παραπάνω μέτρα στήριξης είναι πολύ απλή, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα της τράπεζας, απλά με την υποβολή αιτήματος στην εφαρμογή Internet Banking ή με mail στη διεύθυνση: [email protected].
ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί ενήμεροι ιδιώτες και ελεύθεροι επαγγελματίες πελάτες της, που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση δυσκολεύονται να συνεχίσουν να καταβάλλουν τη δόση του δανείου τους, ανακοινώνει τη δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων μέχρι τις 30.9.2020. Η διευκόλυνση αυτή ισχύει για όλους τους δανειολήπτες που υπήρξαν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας, έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω της υγειονομικής κρίσης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης.

ALPHA BANK
Με οριζόντια αλλά και εξατομικευμένα μέτρα θα στηρίξει η Alpha Bank τους πελάτες της, επιχειρήσεις και ιδιώτες, ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού ώστε να περάσουν με ήπια συμπτώματα την… πανδημία και να μπουν άμεσα σε φάση επανεκκίνησης όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Ειδικότερα, η τράπεζα είναι σε διαρκή ετοιμότητα με τους επιχειρηματικούς πελάτες ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτες ανάγκες ενώ σε ότι αφορά τους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις η ετοιμότητα της τράπεζας αφορά στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων σε αιτήματα ρυθμίσεων, προσαρμοσμένα στη μεσοπρόθεσμη οικονομική δραστηριότητα των πελατών.
Ειδικότερα:
• Για τις Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που πλήττονται άμεσα και έχουν ενήμερες οφειλές στην Τράπεζα έως και τις 31.12.2019, η Alpha Bank -εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί- μεταθέτει την καταβολή μέρους ή του συνόλου των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) της περιόδου 1.3.2020 έως 30.9.2020, στη λήξη του δανείου τους.
Για δάνεια που λήγουν πριν από τις 30.09.2020, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της λήξης έως και για εννέα (9) μήνες, χωρίς τροποποίηση των λοιπών όρων του δανείου.
Το συγκεκριμένο μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει η Alpha Bank, σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας των ελληνικών τραπεζών, και αφορά όλους τους κλάδους που περιγράφονται στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.
• Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις η τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με τους συνεπείς δανειολήπτες και εφόσον διαπιστώνει έκτακτη οικονομική δυσχέρεια παρέχει προσωρινή διευκόλυνση με αναστολή των δόσεων των δανειακών τους υποχρεώσεων έως και τις 30.6.2020. Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των πελατών (ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις) γίνεται τηλεφωνικά και το «πάγωμα» των δόσεων με την συναίνεση τους και χωρίς φυσική παρουσία τους στο κατάστημα.
Αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούν και οι άλλες τράπεζες στέλνοντας παράλληλα και σαφές μήνυμα ότι οι διευκολύνσεις αφορούν επιχειρήσεις και ιδιώτες που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα. Διότι όπως …εξομολογούνται τραπεζικά στελέχη υπήρξαν οχλήσεις – έστω και ελάχιστες – από εύρωστους επιχειρηματίες που δεν έχουν πληγεί αλλά είπαν να δοκιμάσουν την τύχη τους ώστε να πάρουν …τράτο στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Την αποφασιστικότητα του Ομίλου Πειραιώς να στηρίξει τους πελάτες της, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διαχειριστούν την κρίση και να μπορέσουν την επόμενη ημέρα αυτής να ξεκινήσουν εκ νέου την ανάπτυξή τους εξέφρασε, μιλώντας στους αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρ. Μεγάλου.
Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για την χρήση του 2019, ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι το μέγεθος των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία θα εξαρτηθεί από την διάρκεια της και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «το δεύτερο εξάμηνο του 2020 υπό την προϋπόθεση ότι η υγειονομική κρίση θα έχει ξεπερασθεί σε μεγάλο βαθμό, η ελληνική οικονομία θα καταφέρει να μετριάσει τις συνέπειες και να απορροφήσει το σοκ».
Αναλυτικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς τόνισε στους αναλυτές ότι η τράπεζα και η εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Intrum Hellas θα στηρίξουν όλους τους πελάτες ιδιώτες και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.
«Αξιολογούμε και θα αξιολογήσουμε όλα τα αιτήματα και θα ρίξουμε στην μάχη όλα τα όπλα προκειμένου να τους στηρίξουμε με στόχο να είναι δυνατοί την επόμενη ημέρα. Βέβαια υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης αφορούν όσους έχουν πληγεί είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Υπογράμμισε μάλιστα ότι η τράπεζα έχει προσεγγισθεί το 75% όλων των πελατών της, ενώ έχει άμεσα διαθέσιμες επιπλέον γραμμές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις 400 εκατ. ευρώ. Στην προσπάθεια της αυτή η τράπεζα Πειραιώς διαθέτει στη «φαρέτρα» της κεφαλαιακή θωράκιση ύψους 2,3 δις. ευρώ.
Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς επέμεινε στη σημασία του Εγγυοδοτικού Ταμείου που δρομολογεί η κυβέρνηση για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης άνω των 5 δις ευρώ, ποσό που όπως αναφέρθηκε είναι πιθανό να αυξηθεί και διευκρίνισε ότι η ενίσχυση της ρευστότητας με εγγύηση του δημοσίου θα ξεκινήσει αμέσως μόλις υπάρξει ο σχετικός νόμος».
Ο κ. Μεγάλου σημειώθηκε ακόμη ότι ο σχεδιασμός της Τράπεζας Πειραιώς για νέες χορηγήσεις 5 δισ. ευρώ φέτος δεν έχει αλλάξει όπως επίσης δεν έχει αλλάξει κάτι με την προετοιμασία των τιτλοποιήσεων για 2 δισ. στεγαστικά και 5 δισ. επιχειρηματικά δάνεια που είχε ανακοινώσει η τράπεζα, η οποία προχωρεί κανονικά και θα υλοποιηθεί αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Τέλος ο κ. Μεγάλου προχώρησε και στην ανάλυση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας που έχει κτυπηθεί από τις συνέπειες του κορωνοϊού. Όπως διευκρίνισε προς τους αναλυτές από την κρίση θα επηρεαστούν δάνεια άνω των 16 δις. ευρώ από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 47 δισ. ευρώ της τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα τα 8,8 δισ. ευρώ θα έχουν σημαντική επίπτωση, ενώ άλλα 7,5 δισ. ευρώ θα επηρεαστούν αρκετά.
Στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή αυτών που αναμένεται να επηρεαστούν πολύ, περιλαμβάνονται 5 δισ. ευρώ επιχειρηματικών δανείων και άλλα 3,8 δισ. ευρώ δάνεια ιδιωτών. Στο χαρτοφυλάκιο των 7,5 δισ. ευρώ που αναμένεται να επηρεαστεί αρκετά, περιλαμβάνονται 4,9 δισ. ευρώ δάνεια επιχειρήσεων και άλλα 2,6 δις ευρώ δάνεια ιδιωτών. Τέλος σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης της τράπεζας Πειραιώς περί τα 18,9 δισ. ευρώ των δανείων θα υποστούν επίπτωση αλλά μικρή.

EUROBANK
Σειρά μέτρων για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις εφαρμόζει η Eurobank, συνδράμοντας με όλες της τις δυνάμεις στη μάχη αντιμετώπισης του Covid-19, που πλήττει πολλούς κλάδους της οικονομίας και χιλιάδες εργαζομένους. Παράλληλα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες της, ενημερώνοντας για τους βέλτιστους τρόπους εξυπηρέτησης με ασφαλή και λειτουργικό τρόπο, μέσω χρήσης των ψηφιακών μέσων.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει ήδη στις αναγκαίες διευκολύνσεις και συγκεκριμένα:
-Αναστέλλει, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, για τις επιχειρήσεις των κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, την καταβολή των χρεολυσίων για επιχειρηματικά δάνεια, για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δάνεια ενήμερα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Με την αναστολή των δόσεων επιμηκύνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η διάρκεια του δανείου.
-Επιπλέον, η Τράπεζα βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε να στηρίξει αποτελεσματικά με επιπλέον ρευστότητα κάθε επιχείρηση που πλήττεται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση του Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό θα συμμετέχει ενεργά και στο πρόγραμμα εγγυήσεων, με βάση τους όρους που θα διαμορφωθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης με ευνοϊκούς όρους.
-Αντίστοιχα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα διευκόλυνσης για τα Φυσικά Πρόσωπα. Αναστέλλεται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η καταβολή των δόσεων των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, για διάστημα τριών μηνών και εφόσον τα δάνεια είναι ενήμερα, για τους εργαζόμενους όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται και των οποίων οι κλάδοι συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
-Επιπλέον αυτών, υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα, για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στις καθημερινές τους συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν τα καταστήματα, έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της τα παρακάτω:
Για τις επιχειρήσεις
-1.600 επιπλέον επιχειρήσεις απέκτησαν πρόσβαση στην πρωτοποριακή υπηρεσία v – Banking τις 2 τελευταίες εβδομάδες, μέσω της οποίας εκτελούν σχεδόν όλες τις τραπεζικές εργασίες εκ του μακρόθεν.
-Οnline διεκπεραίωση των εισαγωγών και εξαγωγών.
-Ηλεκτρονική διαχείριση και άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των εισπράξεων είτε αφορούν εμβάσματα από τρίτους, είτε εισπράξεις μέσω καρτών.
-Ηλεκτρονική εκτέλεση μεμονωμένων και μαζικών πληρωμών.
-E-commerce λύσεις.
-Μια σειρά από B2B υπηρεσίες όπως οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και η ηλεκτρονική τιμολόγηση που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες ηλεκτρονικά και με ασφαλή τρόπο.
Για τα φυσικά πρόσωπα
-Ενημέρωση όλων των συναλλασσόμενων πελατών για την διενέργεια των τραπεζικών τους εργασιών χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, καθώς και των μέτρων προστασίας από τον Covid-19.
-Έκδοση χρεωστικών καρτών και κωδικών e-Banking χωρίς την παρουσία του πελάτη στο κατάστημα. Τις τελευταίες δέκα μέρες εκδόθηκαν πάνω από 7.500 νέοι κωδικοί e-Banking.
-Παροχή δυνατότητας αυτόματου ανοίγματος, ανανέωσης και πρόωρης εξόφλησης προθεσμιακής κατάθεσης.
-Δημιουργία του συνδρομητικού προγράμματος ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-συναλλαγές) με το οποίο πραγματοποιούνται πληρωμές, καθώς και μεταφορές χρημάτων με προνομιακή τιμολόγηση.
-Αύξηση του ορίου ποσού των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στα 50 ευρώ από τα 25 ευρώ (από 30/03/20 έως 31/05/20). Η αύξηση του ορίου καλύπτει το 80% των συναλλαγών σε καταστήματα τροφίμων, πρατήριων βενζίνης και φαρμακείων ελαχιστοποιώντας τις επαφές των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του POS.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ