Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου: Αυστηρή τήρηση προσωπικής υγιεινής και συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων

- Advertisement -

Συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων για την αυστηρή τήρηση προσωπικής υγιεινής και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή πιθανής μετάδοσης της νόσου (χρήση αντισηπτικών, γάντια μιας χρήσης κ.λπ.).

Το τεχνικό προσωπικό έχοντας προμηθευτεί γάντια, μάσκες και αντισηπτικά και έχοντας ενημερωθεί για τα μέτρα πρόληψης κατά του ιού, κατά την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσεγγίζει τους χρήστες σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου.

- Advertisement -

Στα γραφεία, για το διοικητικό προσωπικό, εφαρμόστηκε η μείωση του, τηρώντας την αναλογία ενός υπάλληλου ανά 10 τετραγωνικά. Οι περισσότεροι αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, έχοντας εξοπλιστεί πλήρως, εργάζονται απομακρυσμένα, διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων μας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Δημοτών μας.

Διαμερισματοποίηση των εργασιών και διακοπή επαφής των διαφόρων τμημάτων μεταξύ τους.

Εργασία με καθημερινές βάρδιες, με το 50% του προσωπικού, στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΝ.

Παραλαβή των δειγμάτων και απαιτούμενων αναλύσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις.

Περιορισμός της εισόδου των χρηστών των υπηρεσιών μας και των προμηθευτών μας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΝ.

Υλοποίηση σχολαστικών απολυμάνσεων σε όλους τους χώρους και στον εξοπλισμό μετά τη λήξη της εργασίας.

Περιορισμός των ταξιδιών κάθε είδους στα απολύτως απαραίτητα.
Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση της επιχείρησης παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις της πανδημίας, και θα σας ενημερώνει εφόσον τυχόν μεταβληθούν τα δεδομένα.

- Advertisement -

________________