Η ερώτηση από την Ελληνική Λύση και η απάντηση του υπουργείου για τα στρατόπεδα Τρίπολης και Ναυπλίου

- Advertisement -

Η ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 4663 06/03/2020 σχετικά με το θέμα «Παραχώρηση δυο ακόμη στρατοπέδων στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου» και την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

- Advertisement -

Θεσσαλονίκη, 28/02/2020

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου του Κόμματος Ελληνικής Λύσης Βουλευτή Λάρισας

Προς: κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση δυο ακόμη στρατοπέδων στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου»

Κύριε Υπουργέ

Σύμφωνα με καταγγελίες στρατιωτικών, αλλά και κατοίκων της εγγύτερης περιοχής της Τρίπολης και του Ναυπλίου, το ΓΕΣ υπέγραψε την παραχώρηση των στρατοπέδων της Τρίπολης και του ΚΕΜΧ Ναυπλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποιες θα είναι οι μελλοντικές χρήσεις των παραπάνω στρατοπέδων και πώς προτίθεται να τα αξιοποιήσει η Περιφέρεια;

Ο ερωτών Βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος

Η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ. : Ερώτηση 4663/03-03-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κύριος Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Παραχώρηση δυο ακόμη στρατοπέδων στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο συνέργειας και στήριξης των αναγκών των OTA Α’ και Β΄ βαθμού, συνδρομής στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας τους, καθώς και εξυπηρέτησης των τοπικών κοινωνιών, έκανε δεκτό αίτημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου για παραχώρηση χώρων στρατοπέδων.
Σε υλοποίηση αυτού το ΓΕΣ έχει ήδη γνωματεύσει, για τη μη επιχειρησιακή
αναγκαιότητα τμήματος έκτασης 47.344,50 τ.μ. με τις υφιστάμενες σε αυτό κτιριακές
εγκαταστάσεις, συνολικού μικτού εμβαδού 7.900 τ.μ. από το στρατόπεδο «Στρατηγού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Θ.» στην Τρίπολη, προκειμένου να στεγασθούν σε αυτό Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και για τη μη επιχειρησιακή αναγκαιότητα τμήματος έκτασης 39.572,52 τ.μ. με τις υφιστάμενες σε αυτό κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού μικτού εμβαδού 6.895,70 τ.μ. από το στρατόπεδο «Συνταγματάρχη ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» στο Ναύπλιο, προκειμένου να στεγασθούν σε αυτό Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Τα παραπάνω τμήματα των στρατοπέδων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Εκθέσεις
της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχουν διαβιβασθεί στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας
(ΤΕΘΑ), θα αφορούν στη στέγαση και στη λειτουργία των Υπηρεσιών των
Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας και Αργολίδας, αντίστοιχα.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δια του ΤΕΘΑ, ως ιδιοκτήτης των υπόψη
ακινήτων θα προχωρήσει στην υπογραφή σχετικών συμβάσεων, με την Περιφέρεια
-2- Πελοποννήσου, αξιοποιώντας παράλληλα την ακίνητη περιουσία του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

- Advertisement -

________________