Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών την Δευτέρα 30 Μαρτίου

- Advertisement -

Αύριο Δευτέρα 30 του μηνός και ώρα 10 π.μ θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

- Advertisement -

 

Τα θέματα είναι:

1] Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στους Παιδικούς -Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους –Μυκηνών έτους 2020, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

2] Αποδοχή Δωρεάς Φρούτων κ.λ.π.

3] Έγκριση πρακτικού Νο5 για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε. Άργους του Δήμου Άργους-Μυκηνών”.

 

- Advertisement -

________________