Επιστολή ΠΑΣΕΒΙΠΕ προς Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων/Λήψη μέτρων ανακούφισης επιχειρήσεων

- Advertisement -

«Μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων εντός ΒΙΠΕ,ΒΕΠΕ,ΕΠ για τις συνέπειες του κορονοϊού».
Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Με αφορμή την κυβερνητική απόφαση, με την οποία μισθωτές επαγγελματικών ακινήτων
θα καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του ακινήτου που νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους της δύσκολης κατάστασης που πρόεκυψε λόγω κορονοϊού στην πατρίδα μας, συμφώνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με ΚΑΔ που διακόπτουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους ,δια της ΠΝΠ ή/ και αναγκαστικά λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης είναι εγκατεστημένες σε Οργανωμένους Υποδοχείς (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΑ).

- Advertisement -

Θα παρακαλούσαμε να εξετάσετε την περίπτωση της ισόποσης κατά 40% μείωσης των
αμοιβών και τελών διαχείρισης, προς τους φορείς διαχείρισης των υποδοχέων, υιοθετώντας τα ίδια κριτήρια κατανομής των βαρών μεταξύ εγκατεστημένων επιχειρήσεων και φορέων διαχείρισης, όπως πράξατε, ως Κυβέρνηση, κατά τα ανωτέρω.

Η απόφασή σας αυτή έκτος των άλλων θα δημιουργήσει σημαντική υλική και ψυχολογική
ανακούφιση στις επιχειρήσεις και ειδικότερα στη βιομηχανία, η οποία ενώ είχε βρεθεί, κατά
περίπτωση, στο όριο της ανάκαμψης, τώρα γονατίζει σε μια απρόσμενη και «ύπουλη» κρίση που ουδείς γνωρίζει το τέλος και τις συνέπειες που επέρχονται.

Με τη βεβαιότητα της αποδοχής της πρότασης μας,
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Μετά τιμής,

Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Μαντάς           Γεώργιος Καραγιάννης

- Advertisement -
 

________________