Νέα ρύθμιση οφειλών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου μέχρι 60 δόσεις

- Advertisement -

Σε νέα ρύθμιση οφειλών προχωρεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου, που από 12 τις ανεβάζει σε 60 δόσεις και μείωση της προκαταβολής είναι από 20% σε 5%.

- Advertisement -

 

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στις ευπαθείς ομάδες όπου για τους συμπολίτες μας ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι εκατόν είκοσι (120) και προκαταβολή 0%.

Η σχετική ρύθμιση:

Για την έναρξη ρύθμισης είναι απαραίτητη η ύπαρξη οφελών άνω των 150,00 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι η εξόφληση του τρέχοντα λογαριασμού.

Το αιτούμενο πλήθος δόσεων για σύναψη διακανονισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60.

Για μεγαλύτερο πλήθος δόσεων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑ Ναυπλίου. Εάν είστε κάτοχος Ειδικού Τιμολογίου της ΔΕΥΑΝ (δικαιούχοι ν.4389/2016), μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας κατ΄ανώτατο μέχρι 120 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Η άμεση καταβολή της προκαταβολής είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του διακανονισμού. Η ημερομηνία λήξης των υπολοίπων δόσεων είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία δημιουργίας του διακανονισμού.

 Για την οικιακή χρήση η προκαταβολή ορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής οφειλής.

Για την επαγγελματική χρήση η προκαταβολή ορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής οφειλής.

Για το ειδικό τιμολόγιο δεν υφίσταται προκαταβολή.

Υπάρχει η υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης για την έναρξη της ρύθμισης.

Και στις τρείς περιπτώσεις ισχύει ο περιορισμός του ελαχίστου ποσού των 20.000 ευρώ για την οικιακή χρήση, των 30 ευρώ για την επαγγελματική χρήση και των 15 ευρώ για το ειδικό τιμολόγιο.

 

- Advertisement -

________________