ΟΕΒΕ ΑΡΓΟΥΣ: Αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους

- Advertisement -

Οι εξελίξεις από τον κορονοιό COVID-19 επιβάλουν στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου και της κοινωνικής μας ευθύνης, να συνδράμουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μας με υπευθυνότητα!

Καλούμαστε να δράσουμε προληπτικά, συλλογικά, οργανωμένα και γρήγορα, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, στον περιορισμό της διασποράς του ιού, προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων των εργαζομένων αλλά και τις ίδιες τις θέσεις εργασίας!

- Advertisement -

Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/) είναι το πρώτο αυτονόητο καθήκον όλων των επιχειρήσεων!

Επίσης, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Ευρωπαικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης  Νοσημάτων(https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/RRA-outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-increase-transmission-globally-COVID-19.pdf) ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν εθελοντικά προληπτικά μέτρα, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων!

Τα προληπτικά μέτρα, πρέπει να στοχεύουν -εκτός από την προστασία- και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, των πολιτών καθώς και στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό!

Ως Ο.Ε.Β.Ε.ΑΡΓΟΥΣ και μέλος της ΓΣΕΒΕΕ βρισκόμαστε στη διάθεση του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να συνδράμουμε, με όποιον τρόπο κριθεί σκόπιμο, στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και στη διαφύλαξη του συνεκτικού ιστού της τοπικής και κατά συνέπεια της ελληνικής οικονομίας!

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ

- Advertisement -

________________