Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑΤο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου για την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στη συνεδρίασή του, την 24η Φεβρουαρίου 2020 ομόφωνα αποφάσισε

Σχετικά με την «8η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», τα ακόλουθα:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου εκφράζει τη συμπαράσταση του και συμπαρατάσσεται με τις γυναίκες και τα κινήματά τους, αλλά και με τις εργατικές ενώσεις και τα συνδικάτα, που συμμετέχουν στην τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 6/3/2020, από τις 12μ-15μμ,στο πλαίσιο της παγκόσμιας κινητοποίησης της Φεμινιστικής Απεργίας της 8ης του Μάρτη για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και προστασία του πλα- νήτη.

Είμαστε πεπεισμένες και πεπεισμένοι ότι η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τον τομέα της εργασίας αλλά πολλές ακόμη κοινωνικές παραμέτρους όπου υπάρχουν έμφυλες διαφο- ρές .
Καταδικάζουμε την έμφυλη σωματική και ψυχική βία , τη διακίνηση , εμπορία και εκμε- τάλλευση γυναικών, την υστέρηση συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων που ακόμη εμπεριέχει διακρίσεις μεταξύ των δυο φύλων, με Νόμους που επιτείνουν τις διακρίσεις όπως η ποσόστωση , τη θηλυκή φτώχεια, την υστέρηση στην εκπαίδευση, στις ίσες ευκαι- ρίες.

Στηρίζουμε το δικαίωμα να ζούμε σε ένα φιλικό,, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διεκδι- κούμε ίσες ευκαιρίες ζωής και δικαιωμάτων και στηρίζουμε τα αιτήματα των γυναικών και
των κινημάτων τους για δημόσιες πολιτικές και ένα ισχυρό και συμπεριληπτικό κράτος πρόνοιας που θα καλύπτει όλες ανεξαιρέτως τις γυναίκες, χωρίς διακρίσεις και αποκλει- σμούς, λόγω εθνότητας/ εθνικότητας, κοινωνικής τάξης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, χρώματος, θρησκείας, κ.λπ.

Επειδή θεωρούμε πως ο αγώνας για την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την υπεράσπιση του πλανήτη, διαμαρτυρόμαστε ενάντια στις πολιτικές που καταστρέφουν τη φύση, εκμεταλλεύονται τη Γη και απαιτούμε η υπε- ράσπιση της ζωής και η αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης , να βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομίας και της πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.
Διεκδικούμε ευρωπαϊκές πολιτικές προσανατολισμένες στην πράσινη και ψηφιακή με- τάβαση, με αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων με διαφάνεια , προκειμένου η μετάβαση αυτή να είναι ισότιμη και δίκαιη.

Επειδή θεωρούμε επίσης πως ο αγώνας για την ισότητα των φύλων είναι απόλυτα συνδε- δεμένος με την υπεράσπιση της ειρήνης και της αλληλεγγύης, δηλώνουμε ότι η πρόληψη και η Διπλωματία για την Ειρήνη είναι πιο απαραίτητη από ποτέ .
Λέμε όχι στους πολέμους, των οποίων οι άμεσες συνέπειες είναι χιλιάδες θύματα και πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια γυναίκες ανάμεσά τους, θύματα ξεχασμένα, κακοποιημένα και βιασμένα.
Έτσι,

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 8ης ΤΟΥ Μάρτη 2020, ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ Η ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 6/3 12-15μμ».
Ο Πρόεδρος του ΠΕ.ΣΥ. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ