Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών με 12 θέματα

- Advertisement -

Με 12 θέματα προς συζήτηση, συνεδριάζει την Δευτέρα 24 του μήνα και ώρα 10:15 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων.

- Advertisement -

 

Τα θέματα:
1. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Αργους-Μυκηνών Οικονομικού έτους 2020.
2. Εγκριση πρακτικού Νο 4 για την << Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της Δ.Ε.Αργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3. Διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο βεβαιωθέντος ποσού τροφείων παιδικών σταθμών σχολικού έτους 2019-2010.
4. Διαγραφή παραβάσεων Κ.Ο.Κ. , τελών ύδρευσης Κοινότητας Φρέγκαινας και Καρυάς.
5. Χορήγηση παροχής ρεύματος για τους σηματοδότες στον κόμβο Ινάχου-Σιμιτζοπούλου-έκδοση σχετικού εντάλματος προπληρωμής.
6. Επαύξηση ισχύος παροχής ρεύματος στο κτίριο Δανόπουλου του 1ου παιδικού σταθμού Αργους- έκδοση σχετικού εντάλματος προπληρωμής.
7. Περί συμμετοχής υπαλλήλου του Δήμου Αργους-Μυκηνών στην 5η έκθεση βιβλίου και γαλλοφωνίας στην πόλη Αμπεβίλ της Γαλλίας και έγκρισης οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης υπαλλήλου.
8. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
9. Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 30Ν.1650/86 όπως ισχύει στη ΔΕΥΑ Αργους –Μυκηνών ( Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. ) και στο Δήμο Αργους Μυκηνών στη θέση “ΣΕΡΕΜΕΤΙ”.
10. Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 2860/14-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της δικηγόρου Πετρούλας Παπαγεωργίου.
11. Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 2530/12-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της δικηγόρου Αθανασίας Τσακίρη.
12. Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 2777/14-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του δικηγόρου Αναστασίου Ντεβέ.

 

- Advertisement -
 

________________