Ο Δήμος Ναυπλιέων ενημερώνει για τις “Λοιμώξεις στα παιδιά προσχολικής ηλικίας”

- Advertisement -

Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο ΔΟΚΟΙΠΑΝ, διοργανώνουν εκδήλωση – ενημέρωση για τους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και όχι μόνο με θέμα : «ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ».

- Advertisement -

 

Η ενημέρωση έχει προγραμματισθεί για αυτή την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6 μ.μ , στην αίθουσα Τριανόν, από την κ. Λεζέ Ελένη -διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και παιδίατρο του ΔΟΚΟΙΠΑΝ . 

Ο Δημοτικός Οργανισμός έχοντας προτεραιότητα την υγεία των παιδιών, προχώρησε στη πρόσληψη παιδιάτρου, υπεύθυνου για την παρακολούθηση των παιδιών και την ενημέρωση των γονέων.

 

- Advertisement -
 

________________