Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου Ιδιοκτητών Αναψυκτηρίων, Καφέ, Bar Ναυπλίου

πλατεία Συντάγματος Ναύπλιο Καφέ
- Advertisement -

Κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους του Δ.Σ Δημήτριου Μπακρυσιώρη,

 

- Advertisement -

συγκεντρωθήκαν τα επτά μέλη στις 07/02/2020, που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 04/02/2020 και αποφάσισαν μετά από μυστική ψηφοφορία την παρακάτω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΑΦΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ : ΜΠΑΚΡΥΣΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : : ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΚΑΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος                     ο Γραμματέας

Αφιφης Σπυρίδων         Λαμπρόπουλος Δημήτριος

 

 

- Advertisement -

________________