Συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών

- Advertisement -

Το μέλλον της Ευρώπης, η έμπρακτη στήριξη δημάρχων, οι οποίοι υφίστανται εκφοβισμό ή αντιμετωπίζουν αρνητική μεταχείριση από την εθνική κυβέρνηση ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στη Ορλεάνη της Γαλλίας στις 23-24 Ιανουαρίου.

- Advertisement -

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία απαρτιζόταν από τους: Δ. Καφαντάρη, γενικό γραμματέα ΚΕΔΕ, δημοτικό σύμβουλο Πύλου – Νέστορος, Μ. Ανδρούτσου, δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, Δ. Τσιαντή, δημοτικό σύμβουλο Λίμνης Πλαστήρα, Τ. Καφατσάκη, δημοτική σύμβουλο Ζωγράφου, Β. Αθανασοπούλου, στέλεχος διεθνών σχέσεων ΚΕΔΕ.

 

Το μείζον θέμα διαβούλευσης που απασχόλησε την Πολιτική Επιτροπή ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δύνανται να συμβάλλουν στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου.  

Μιλώντας για το θέμα η Επίτροπος Δημοκρατίας και Δημογραφικού Ντουμπράβκα Σουίτσα, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετέφερε την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως περιγράφεται στη Διακήρυξη για το Μέλλον της Ευρώπης και υπογράμμισε ότι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να εμπλακούν ουσιαστικά και να οικοδομήσουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε δε, ότι αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη είναι οι αιρετοί να συμβάλλουν ενεργά ώστε οι πολίτες να νιώσουν ότι συμμετέχουν στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και στον εντοπισμό λύσεων.  

Εκ μέρους της ελληνικής αντιπροσωπείας, ο Δ. Καφαντάρης, εξέφρασε την άποψη ότι η Ευρώπη της Δημοκρατίας και των Κοινωνιών θα πρέπει να λάβει υπόψη της άμεσα τις ανισότητες που επικρατούν στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες και κυρίως στις περιφέρειες του νότου, οι οποίες πλήττονται σημαντικά από το μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι ένα πρόβλημα, υπογράμμισε ο κ. Καφαντάρης,  στο οποίο η Ε.Ε. πρέπει να ενσκήψει με μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία ώστε να εξασφαλιστεί η πρόθεση της, για υπηρεσίες προσβάσεως ισότιμα σε όλους τους πολίτες.  

Η  Πολιτική Επιτροπή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης αποφάσισε τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Δημάρχων εν κινδύνω. Το Παρατηρητήριο θα έχει ως αντικείμενο την αποστολή ειδικού για τα δικαιώματα του ανθρώπου σε χώρες με δημάρχους, οι οποίοι υφίστανται εκφοβισμό ή αντιμετωπίζουν αρνητική μεταχείριση από την εθνική κυβέρνηση.  Θα συντάσσει ετήσια έκθεση για την κατάσταση δημάρχων και αιρετών εν κινδύνω κατά την άσκηση της θητείας τους.  

 

- Advertisement -

________________