Το Επιμελητήριο Αργολίδας συνεδριάζει και κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα

- Advertisement -

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αργολίδας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

- Advertisement -

ΘΕΜΑ 1ο : Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
ΘΕΜΑ 2ο : Ανακοινώσεις-τρέχοντα θέματα.
ΘΕΜΑ 3ο : Αιτήματα για οικονομική ενίσχυση.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση καταβολής εταιρικού κεφαλαίου στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΘΕΜΑ 5ο : Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής-προμηθειών έτους 2020.

Ο Πρόεδρος

Φώτιος Δαμούλος

 

 

 

- Advertisement -

________________