Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών

- Advertisement -

Συνεδριάζει σήμερα 28η του μηνός Ιανουαρίου και ώρα 10:15 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος].

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1] Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την << Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών>>.
2] Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τροφείων 2019 -2020 από χρηματικό κατάλογο του Δήμου έτους 2020, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Αργους-Μυκηνών>>.
3] Περί εγκρίσεως χρηματοδότησης της ΚΕΔΑΜ για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2020 από το Δήμο Αργους-Μυκηνών.
4] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 362/2019,363/2019,364/2019 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας , σχετικά με την υποβολή κυρώσεων πωλητών Λαικής Αγοράς Αργους, των κ.κ.Σταυριανίδη Αναστάσιο, Μπιτζή Νικήτα και Γρινέζο Ανδρέα.
5] Επί του από 19510/14-01-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Εργων και Μελετών του Δήμου μας σχετικά με την Γνωμοδότηση της Δικηγόρου Θεοδώρας Μπουκάρα για το χαρακτηρισμό διόδου στον οικισμό Φιχτίου.
6] Επί της Γνωμοδότησης του Δικηγόρου κου Λιόλιου Αντώνη σε υπόθεση Χρήστου Καπαρέλου , περί αποζημίωσης υλικών
ζημιών λόγω τροχαίου ατυχήματος σε οδόστρωμα δημοτικής οδού.
7] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 836/17-01-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Γιάννη Λαμπρόπουλου.
8] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 1230/23-01-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Ανδρέα Μπακόπουλου.
9] Περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 1202/23-01-2020,1203/2

 

- Advertisement -

________________