Σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα απολύμανσης του πόσιμου νερού στην δεξαμενή νερού Αγίας Τριάδας

- Advertisement -

Με την προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του αυτόματου συστήματος απολύμανσης του πόσιμου νερού στην δεξαμενή  νερού Αγίας Τριάδας και στην δεξαμενή νερού Ανυφίου που εξυπηρετεί, ολοκληρώθηκε η προσπάθεια της ΔΕΥΑΝ για παροχή νερού στις βρύσες των δημοτών πλήρως ελεγμένου και χωρίς πλέον να παρατηρούνται φαινόμενα υπέρ- ή ύπο- χλωρίωσης. 

- Advertisement -
Τα συστήματα -όπως αναφέρει η ΔΕΥΑ Ναυπλίου- που τοποθετήθηκαν είναι πλήρως αυτοματοποιημένα και περιλαμβάνουν σύγχρονο εξοπλισμό ελέγχου της δοσομέτρησης του δ/τος υποχλωριώδους νατρίου ώστε να γίνεται συνεχής online ρύθμιση της χλωρίωσης.
Η δεξαμενή νερού Αγίας Τριάδας εξυπηρετεί τις τοπικές κοινότητες Αγίας Τριάδας και Παναριτίου και η δεξαμενή νερού Ανυφίου εξυπηρετεί τις τ.κ. Ανυφίου και Ηραίου.
- Advertisement -
 

________________