Η Κοινότητα Πόρτο Χελίου ζητά ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο της μαρίνας & μείωση του ύψους του κιγκλιδώματος

- Advertisement -

Στις 13 Ιανουαρίου συνεδρίασε το συμβούλιο της κοινότητας Πορτοχελίου, όπου πρώτο θέμα ήταν το «Τουριστικό καταφύγιο λιμένος Πορτοχελίου, σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση πολιτών στην χερσαία ζώνη, την περίφραξη του χώρου και με την ύπαρξη πεζοδρομίου έξω από την περίφραξη».

- Advertisement -

 

Στο πρακτικό της συνεδρίασης αναφέρονται τα εξής:

Στο Γραφείο της Κοινότητας Πορτοχελίου, σήμερα την 13η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Πορτοχελίου του Δήμου Ερμιονίδας, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 89/09-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : «Φέραμε το θέμα αυτό στο συμβούλιο προς συζήτηση γιατί καθημερινά εισπράτταμε από τον κόσμο, τους πολίτες του Πορτοχελίου αλλά και τους παραθεριστές την αρνητική κριτική σχετικά με την κατασκευή του τουριστικού καταφυγίου. Η κριτική επικεντρώνεται σε δύο βασικά σημεία:

1) Στο ότι δεν άφησαν αρκετό χώρο για πεζοδρόμιο μεταξύ του δρόμου και του καταφυγίου και

2) στο ότι έγινε μία περίφραξη του χώρου αντιαισθητική μέσα στο χωριό μας που θυμίζει περισσότερο φράχτη βιομηχανικής εγκατάστασης παρά περίφραξη χώρου αναψυχής.

Όσον αφορά το πρώτο δηλαδή το πεζοδρόμιο, από τοπογραφικό σχεδιάγραμμα φαίνεται ότι σκοπεύουν να το κάνουν πλάτους 70 – 80 εκατοστά. Αυτό είναι ακατάλληλο και χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας. Γι’ αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι στην κατασκευή του. Εάν γίνει αυτό θα θρηνήσουμε θύματα. Επίσης ζητάμε μια παρέμβαση στο υφιστάμενο κιγκλίδωμα (μείωση του ύψους και τομές αισθητικής βελτίωσης αυτού) ούτως ώστε να δώσει μια άλλη εικόνα προς το καλύτερο.

Επειδή κατά την γνώμη μου έγινε περιβαλλοντολογικό έγκλημα όσον αφορά τον μαντρότοιχο τον οποίο κόλλησαν επάνω στο δρόμο στερώντας από τους πολίτες το δικαίωμα να αποκτήσουν κάποτε έναν πεζόδρομο προς την μεριά της θάλασσας, όνειρο το οποίο είχαν και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση το ζητούσαν, θέλω να ζητήσουν από την εταιρεία που κατασκευάζει το έργο να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών κατά μήκος της χερσαίας ζώνης του καταφυγίου επί του πεζόδρομου ο οποίος έχει ήδη διαμορφωθεί εντός αυτού, να ενοποιηθεί με τον πεζόδρομο του λιμανιού ώστε να καταστεί ενιαίος. Η ασφάλεια των σκαφών να διασφαλισθεί με θύρες εισόδου προς τις πλωτές εξέδρες ελλιμενισμού των σκαφών. Έτσι αφού θα μπορεί να κάνει τον περίπατό του ο πολίτης – ο δημότης σ’ αυτόν το χώρο θα μετριασθεί η αρνητική του κριτική, τουλάχιστον όσον αφορά τον πεζόδρομο.

 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω επίσης ότι όσο διάστημα γίνονται οι εργασίες για την κατασκευή του καταφυγίου, ουδέποτε έγινε έλεγχος από πλευράς Δήμου Ερμιονίδας παρ’ ότι είχε οριστεί επιτροπή ελέγχου, ουδέποτε αυτή συνεδρίασε και κατά συνέπεια έκανε έλεγχο. Επομένως ο Δήμος, δηλαδή η προηγούμενη δημοτική αρχή φέρει ευθύνες για τα κακώς κείμενα. Θα μπορούσαν πολλά πράγματα να είχαν αποφευχθεί.

 

Στο δια ταύτα τώρα: Ζητάμε από την εταιρεία «Ερμιονίδα Α.Ε» που κατασκευάζει το τουριστικό καταφύγιο, την ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο των δημοτών, τη μείωση του ύφους του κιγκλιδώματος και τομές αισθητικής βελτίωσης. Απορρίπτουμε την κατασκευή πεζοδρομίου έξωθεν του καταφυγίου παράλληλα με την Ε.Ο Πορτοχελίου – Κόστας λόγω στενού πλάτους που δεν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών και ζητάμε να μας προσκομίσετε τον πλήρη φάκελο (σχέδια – μελέτες – αδειοδοτήσεις – τροποποιήσεις) προς ενημέρωση των δημοτών μας.

Περιμένουμε άμεσα την απάντησή σας ».

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Πόρτο Χελίου, αφού έλαβε υπόψη:

– Την υπ΄αρ. 88/59846/21-8-2019 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. για τη Λειτουργία των Κοινοτήτων – Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Ζητάμε από την εταιρεία «Ερμιονίδα Α.Ε» που κατασκευάζει το τουριστικό καταφύγιο, την ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο των δημοτών, τη μείωση του ύφους του κιγκλιδώματος και τομές αισθητικής βελτίωσης. Απορρίπτουμε την κατασκευή πεζοδρομίου έξωθεν του καταφυγίου παράλληλα με την Ε.Ο Πορτοχελίου – Κόστας λόγω στενού πλάτους που δεν διασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών και ζητάμε να μας προσκομίσετε τον πλήρη φάκελο (σχέδια -μελέτες – αδειοδοτήσεις – τροποποιήσεις) προς ενημέρωση των δημοτών μας.

Περιμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2020.

Αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: 1. ΠΗΛΙΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, 2. ΚΩΣΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3. ΜΕΞΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ, 4. ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 5. ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

 

- Advertisement -
 

________________