Συνεδριάζουν η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων, θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ναυπλιέων, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:30.

 

Τα δύο θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1ο θέμα Περί έγκρισης της αρ. 123/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δ.Λ.Τ.Ν. με θέμα: «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου οικ. έτους 2020».

2ο θέμα Περί συγκρότησης επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.3 και 11α του Ν.4412/2016 για το 2020.

 

- Advertisement -

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Την ίδια ημέρα, στη 1 το μεσημέρι, θα γίνει η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Περί επαναγνωμοδότησης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Τολού , μετά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων άρσης απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ 18Α, Α8Γ ,18Δ, 10και 11, μετά την υποβολή ένστασης κατά της αρ. 94/2019 απόφασης Δημ.Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Επί αιτήματος κ. Ν.Αναγνωστόπουλου για αλλαγή χρήσης από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα διατηρητέου κτιρίου στο παραδοσιακό Ναύπλιο.

ΘΕΜΑ 3ο: Επί αιτήματος κας Χολέβα Ευαγγελίας για παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης έμπροσθεν της επιχείρησής της επί της οδού Σέκερη 37 στην Κοιν.Τολού

ΘΕΜΑ 4ο: Επί αιτήματος κου.Πανούση Ανδρέα για παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης έμπροσθεν της επιχείρησής του επί της οδού Σέκερη 7 στην Κοιν.Τολού .

ΘΕΜΑ 5ο: Επί αιτήματος κου.Κουδουνά Δημητρίου για παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης έμπροσθεν της επιχείρησής του επί της οδού Σέκερη 67 στην Κοιν.Τολού.

ΘΕΜΑ 6ο: Επί αιτήματος κου.Shitik Vladimir για παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης στο ξενοδοχείο « Επιδαύρια» του επί της οδού Σέκερη 52 στην Κοιν. Τολού

ΘΕΜΑ 7ο: Eπί αιτήματος κου. Τσούχλη Ανδρέα του Δημητρίου για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΙΧ οχήματος πλησίον της οικίας του στην Κοιν. Τολού.

ΘΕΜΑ 8ο: Επί αιτήσεως κου Θ.Χαραμή για απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στην Κοινότητα Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 9ο: Eπί αιτήματος κου. Γαβαλά Δημητρίου για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΙΧ οχήματος επί της οδού Μοσχονησιώτη 59 στην Κοινότητα Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 10ο: Επί αιτήματος κ. Σκάντζου Παναγιώτη για τοποθέτηση κινητών στοιχείων έμπροσθεν της οικίας του Μ.Αλεξάνδρου 11 στην Κοιν.Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 11ο: Επί αιτήματος κ. Νταντή Νικολάου για τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων έμπροσθεν της οικίας του Εφέσου 5 στην Κοιν.Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 12ο: Επί αιτήματος κου .Κων/νου Γκόνη για διαμόρφωση παρτεριού στην οδό Ποταμιάνου και Πλάτωνος έμπροσθεν του ξενοδοχείου « Grand Sarai» στην Κοινότητα Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 13ο: Επί εισήγησης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καραϊσκάκη και Αλκιβιάδου στην περιοχή Πρόνοιας Ναυπλίου.

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής είναι: 1. ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 2. ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , 3. ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , 4. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , 5. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , 6. ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

 

- Advertisement -

________________