Εορτασμός 198ης επετείου της Α΄ Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στην Νέα Επίδαυρο (πρόγραμμα)

- Advertisement -

“…Αλλά μόνη η μεταξύ σας ομόνοια και ακριβής υποταγή εις την Διοίκησιν ημπορεί να στερεώση την ανεξαρτησίαν σας.

Eίθε ο κραταίος του Yψίστου βραχίων ν’ ανυψώσει και αρχομένους
και άρχοντας, την Eλλάδα ολόκληρον, προς την πάρεδρον αυτού σοφίαν, ώστε ν’ αναγνωρίσωσι τα αληθή των αμοιβαία συμφέροντα. Kαι οι μεν δια της προνοίας, οι δε λαοί δια της ευπειθείας, να στερεώσωσι της κοινής ημών Πατρίδος την πολύευκτον ευτυχίαν.

- Advertisement -

Eίθε, είθε..
Έτσι τελείωσε η ” Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ελλήνων” και από κάτω υπέγραψαν οι 60 πληρεξούσιοι των Ελλήνων από τις περιοχές του Μωριά και της Ρούμελης αλλά και κάποιων
νησιών μας, στις 15/ 01/ 1822 στη Νέα Επίδαυρο.

Εδώ έγιναν οι διεργασίες για να ομονοήσουν οι Έλληνες για πρώτη φορά και να συστήσουν κράτος με Σύνταγμα, με Πολίτευμα και με διακριτές εξουσίες.
Εδώ έβαλαν την σφραγίδα τους, όλοι όσοι αποφάσισαν να ελευθερώσουν την Ελλάδα.
Εδώ λοιπόν, στη Νέα Επίδαυρο, σας προσκαλούμε, ο Δήμος Επιδαύρου, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Βουλή των Ελλήνων για να τιμήσουμε τους ήρωες που τότε έδειξαν τον
δρόμο και έλαβε σάρκα και οστά για πρώτη φορά το ενιαίο κράτος των Ελλήνων.
Η Α΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων είναι, αδιαμφισβήτητα, το κρισιμότερο ιστορικό – διοικητικό γεγονός της νεότερης Ελλάδας.
Στην Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου γράφτηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος, ορίστηκε ο τρόπος της προσωρινής λειτουργίας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους και
ψηφίστηκε την 1 Ιανουαρίου 1822 το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, το ''Προσωρινόν Πολίτευμα
της Ελλάδος έργο του Ιταλού Βιντσέντζο Γκαλλίνα (Vincenzo Gallina) μαζί με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τον Θεόδωρο Νέγρη. Σε αυτό το Σύνταγμα, ορίστηκε και το εθνικό σύμβολο, η
ελληνική σημαία . Στις παραγράφους ρδ” και ρε” υπάρχει η πρώτη απόφαση για τη μορφή της ελληνικής σημαίας. Το Πολίτευμα καθιέρωσε τα χρώματα κυανό και λευκό και ανέθεσε στο
Εκτελεστικό Σώμα να προσδιορίσει τη μορφή της. Το Σύνταγμα που ψηφίστηκε προέβλεπε προστασία των ατομικών ελευθεριών, την αντιπροσωπευτική αρχή καθώς και της διάκριση των
εξουσιών. Ορίστηκε ότι η «Διοίκησις» θα γινόταν από το « Βουλευτικόν » και το « Εκτελεστικόν », ενώ το «Δικαστικόν» θα ήταν ανεξάρτητο όργανο. Η απονομή δικαιοσύνης προβλεπόταν από τα «Κριτήρια» (τα δικαστήρια).

Το Σάββατο και την Κυριακή 11 & 12 Ιανουαρίου 2020 εορτάζουμε την 198η επέτειο της Α” Εθνοσυνέλευσης των Ελλήνων στη Νέα Επίδαυρο, παρουσία του προέδρου της Βουλής Κου
Τασούλα, όπως στο συνημμένο πρόγραμμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ

- Advertisement -

________________