Άμεση επίλυση στα σοβαρά προβλήματα στον οικονομικό και οικογενειακό προγραμματισμό των πυροσβεστών

- Advertisement -

Άμεση επίλυση οικονομικών ζητημάτων που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στον οικονομικό και οικογενειακό προγραμματισμό των πυροσβεστών.

Κύριε Υπουργέ
Πληροφορηθήκαμε ότι όσοι συνάδελφοι από αυτούς που αποσπάστηκαν από διάφορες υπηρεσίες της χώρας για να στελεχώσουν το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών
Επιχειρήσεων, είχαν υποβάλει δαπάνες διανυκτέρευσης, δεν τους έχουν καταβληθεί. Οι συνάδελφοι μας αυτοί είχαν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, πληρώνοντας χρήματα, προκειμένου να διαμείνουν σε ανθρώπινες συνθήκες μακριά από τα σπίτια τους, επιβαρύνοντας έτσι τον οικογενειακό τους οικονομικό προγραμματισμό.

- Advertisement -

Επίσης ένα άλλο σοβαρό οικονομικό ζήτημα το όποιο παραμένει σε εκκρεμότητα και απασχολεί τους συναδέλφους που υπηρετούν στην Π.Υ. Α/Λ Μυκόνου, αφορά την μη καταβολή εκπαιδευτικής αποζημίωσης. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι κλήθηκαν κατόπιν σχετικών Διαταγών του Α.Π.Σ. να συμμετέχουν στο « Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων » στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Α/Δ Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν περάσει τρία σχεδόν χρόνια από την
ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους χωρίς να τους έχει καταβληθεί η σχετική αποζημίωση.

Κύριε Υπουργέ
Με βάση τα διαλαμβανόμενα ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας ώστε:

 Να αποζημιωθούν στο ακέραιο όλοι οι συνάδελφοι για τις δαπάνες διανυκτέρευσης που κατέβαλαν αποσπώμενοι προκειμένου να στελεχώσουν το Μ.Ε.Τ.Π.Ε.
 Να καταβληθεί επιτέλους η εκπαιδευτική αποζημίωση για το « Σχολείο Πυρασφάλειας Αεροδρομίων » στους συναδέλφους της Π.Υ. Α/Δ Μυκόνου αλλά και σε όσους ενδεχομένως δεν την έχουν λάβει.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

- Advertisement -

________________