Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΈντονες διαμαρτυρίες για τις χρεώσεις στην χρήση e banking

Έντονες διαμαρτυρίες για τις χρεώσεις στην χρήση e banking

Μετά από εκτενή ρεπορτάζ του ηλεκτρονικού τύπου για χρεώσεις στην χρήση e banking, συνεχείς διαμαρτυρίες, καταγγελίες, τόσο των μελών μας,

όσο και Καταναλωτών που δεν είναι μέλη μας, καθώς και τις εξαγγελίες της ένωσης ελληνικών τραπεζών, καθώς και των επιμέρους τραπεζικών ιδρυμάτων αναφορικά με εξοντωτικές επιβολές προμηθειών σχεδόν σε κάθε είδους συναλλαγές των Καταναλωτών με τις Τράπεζες και διαπιστώνοντας την παράδοξη κυβερνητική αβελτηρία, ως και την αβελτηρία της Τράπεζας της Ελλάδας, παρεμβήκαμε προς το υπουργείο ανάπτυξης και την κυβέρνηση, τονίζοντας τα ακόλουθα:

1. Το θέμα επιβολής προμηθειών στις συναλλαγές των Καταναλωτών που αφορούν προμήθεια ή έξοδα για την κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που είναι πελάτης του πιστωτικού Ιδρύματος, έχει επιλυθεί ήδη από του έτους 2003 οπότε με τις δικαστικές αποφάσεις με αριθμό 5253/2003, και 6291/2000 του Εφετείου Αθηνών καθώς και 1119/2002 και 1208/1998 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες έχουν καταστεί αμετάκλητες, καθώς και την απόφαση υπ’ αριθμ. 961/2007 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με συνέπεια να έχει απαγορευθεί να επιβάλλεται προμήθεια ή έξοδα για κατάθεση σε λογαριασμό τρίτου που είναι πελάτης πιστωτικών ιδρυμάτων και διατηρεί λογαριασμό σε αυτά, δυνάμει της με αριθμό Z1−798/25.6.2008 απόφαση του υπουργού ανάπτυξης περί απαγορεύσεως αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
2. Σημειωτέον ότι κατά της απόφασης αυτής, η ένωση ελληνικών τραπεζών με τα μέλη της προσέφυγε ενώπιον του συμβουλίου της επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της απόφασης αυτής, αίτηση ακύρωσης που απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα η απόφαση Z1−798/25.6.2008 να αποτελεί κανονιστική διάταξη δικαίου που δεν μπορεί να παραμεριστεί και πρέπει να εφαρμόζεται.
3. Ως εκ τούτου, η συναλλαγή καταναλωτή με τον ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, δημόσιο, κλπ, σε λογαριασμό που τηρούν οι υπηρεσίες και οι εταιρείες αυτές στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν μπορεί να χρεώνεται με προμήθεια κανενός τύπου από τις τράπεζες.
4. Στα πλαίσια αυτά και σε περίπτωση που η Ένωση Ελληνικών τραπεζών με τα μέλη της δεν συμμορφωθεί και δεν άρει τις μη νόμιμες προμήθειες που επιβάλλει στις παραπάνω συναλλαγές (πχ στις προμήθειες ΔΕΗ και άλλων εταιρειών ρεύματος) σε βάρος των καταναλωτών, το ΙΝΚΑ Κορινθίας μαζί με την Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, της οποίας είναι μέλος, θα ενεργήσει τα νόμιμα προς προστασία όλων των Καταναλωτών.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Κορινθίας

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ