ΕΡΓΑΣΙΑ: Μεταφορική Εταιρεία στην Αργολίδα ζητά οδηγό

- Advertisement -

Μεταφορική Εταιρεία ζητά οδηγό για φορτοεκφορτώσεις στην περιοχή της Αργολίδας.

Αποστολή βιογραφικών στο FAX 2752023069.

- Advertisement -

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944538312 και 6972778933

 

 

- Advertisement -
 

________________