Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους-Μυκηνών την Δευτέρα 16/12

- Advertisement -

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους-Μυκηνών, θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 16 του μήνα. Η μία έχει 17 θέματα προς συζήτηση και η ειδική συνερδίαση δύο.

- Advertisement -

 

Πιο συγκεκριμένα:

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Καποδιστρίου 9 – ισόγειο) θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00,  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τα θέματα αυτά είναι:

 1. Περί αποδοχής ποσού 150.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 2. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 51.210,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων – εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
 3. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2019 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

       Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 2. Περί καθορισμού των δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2020 και εφ’ εξής – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 3. Επί του από 12-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με θέμα: «Μείωση ενοικίου περιπτέρων και αστικών καταστημάτων» – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.
 4. Περί καταργήσεως ή μη του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Καλλέργη αριθ. 6 (Πλατεία Πλαπούτα) στην Κοινότητα Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 62/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

     Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 1. Περί καταρτίσεως τεχνικού προγράμματος Δήμου έτους 2020 – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 1. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου 2016» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 1. Περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 2. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση – Συντήρηση υφιστάμενων κτηρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 3. Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» για την Πράξη «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Άργους – Μυκηνών» προϋπολογισμού 190.500,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους, β)Αμμοχαλικοτρώσεις οδών 2011 και γ)Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος οδών στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2015 – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος. 

            Τρέχοντα θέματα:

 1. Περί αυξήσεως του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου κ. Καπετάνιου Ελένης – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
 2. Περί αυξήσεως του ωραρίου εργασίας του υπαλλήλου κ. Αποστολόπουλου Θεμιστοκλή – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
 3. Περί εγκρίσεως της 5ης εισηγητικής έκθεσης της ειδικής επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφών – διαγραφών νηπίων σχολικού έτους 2019 – 2020 στα τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά και
 4. Συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας για το έτος 2020 – εισηγητής ο κ. Π. Δούρος.

 

Ειδική συνεδρίαση

Την ίδια ημέρα, στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Σώματος, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί εγκρίσεως και ψηφίσεως του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος και
 2. Περί εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

 

- Advertisement -

________________