Έκτακτες συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου

- Advertisement -

 Έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (ισόγειο Δημαρχείου) στο Λυγουριό, αυτή την Πέμπτη  12/12 και ώρα 10 π.μ.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου

2) Ορισμός Οικονομικού διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου

3) Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη, της λογιστικής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής

4) Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου για το οικον. έτος 2016

5) Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου για το οικον. έτος 2017

6) Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (Γ΄ κατανομή 2019)

7) Αποδοχή και κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. για επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων

8) Εξέταση αίτησης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού σχολείου Αγίου Δημητρίου

9) Πρόσληψη καθαρίστριας στο δημοτικό σχολείο Λυγουριού, λόγο αναρρωτικής άδειας της μόνιμης υπαλλήλου.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, διότι α) υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην δημοσίευση στο ΦΕΚ της τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου και εν συνεχεία ο ορισμός των μελών του ΔΣ β) σε 20 ημέρες λήγει το οικονομικό έτος 2019 και πρέπει να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες.

 

Β/θμια Εκπαίδευση

 Την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου

2) Ορισμός Οικονομικού διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου

3) Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη, της λογιστικής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής

4) Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου για το οικον. έτος 2016

5) Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου για το οικον. έτος 2017

6) Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (Γ΄ κατανομή 2019)

7) Αποδοχή και κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. για επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, διότι α) υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην δημοσίευση στο ΦΕΚ της τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου και εν συνεχεία ο ορισμός των μελών του ΔΣ β) σε 20 ημέρες λήγει το οικονομικό έτος 2019 και πρέπει να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες.

 

- Advertisement -

________________