Δ.Κωστούρος: “Δεν έχουν δοθεί χρήματα στους κατοίκους των περιοχών που λειτουργούν αιολικά πάρκα”

- Advertisement -

Επιστολή έστειλε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και προς την ΔΕΔΔΗΕ, ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημ.Κωστούρος, ζητώντας ενημέρωση για το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί καμία πίστωση στους λογαριασμούς των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί.

- Advertisement -

 

Η επιστολή:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ναύπλιο       13/11/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                            Αριθμ. Πρωτ.    19616

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα   Εσόδων   & Περιουσίας

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 34

Πληροφορίες : Καλογήρου Ελένη Τηλεφ.2752360941

ΠΡΟΣ : 1.  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Γεν. Γραμματεία Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών

Δ/νση Ανανεώσιμων  πηγών Ενέργειας

Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεκμηρίωσης & Ελέγχου

Μεσογείων 119 ΤΚ 10192   ΑΘΗΝΑ

  1. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πατησίων 27 Τ.Κ. 10432 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ :Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε

περιοχές  όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

ΣΧΕΤ : α) το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ /53338/1819/2019  έγγραφό σας .

β)  το υπ’αριθμ.  13196/2019 έγγραφό μας

 

Όπως μας γνωρίσατε  με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας,  και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Α3 του αρθ. 25 του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 3 του Ν. 4585/2018 ,  εκδόθηκε η υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ /48653/1597/29-5-2019 ( ΦΕΚ β’ 2172) Κοινή υπουργική απόφαση ( ΚΥΑ ) των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ‘’Επιμερισμός Ειδικού Τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές  όπου λειτουργούν  σταθμοί ΑΠΕ και Υβριδικοί σταθμοί σύμφωνα με το αρθ. 25 του Ν. 3468/2006 όπως ισχύει .

Επιπλέον με το ίδιο έγγραφο , μας ζητούσατε να ορίσουμε υπεύθυνους επικοινωνίας τους οποίους ορίσαμε και σας γνωστοποιήσαμε σύμφωνα με το β) σχετ. έγγραφό μας.

Μέχρι και σήμερα,  στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές  της περιοχής Αραχναίου,  η οποία  βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας,  δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πίστωση  στους λογαριασμούς τους από την ανωτέρω αιτία .

Παρακαλούμε  όπως μας ενημερώσετε, άμεσα,  σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανωτέρω διαδικασία και πότε θα πραγματοποιηθεί η  καθοριζόμενη με την  σχετική ΚΥΑ πίστωση των οικιακών καταναλωτών .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

 

 

- Advertisement -

________________