Επίσημη παραδοχή Κωστούρου: Αδυνατώ να λύσω το πρόβλημα του Γηροκομείου! Αναγνωσταρά ανέλαβε εσύ!

- Advertisement -

Στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση οικονομική και λειτουργική του Γηροκομείου μας φυσικά και δέχομαι να συμβάλλω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου.

Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να είναι διαπαραταξιακή με την συμμετοχή εκπροσώπων της δημοτικής Αρχής και της αντιπολίτευσης.

- Advertisement -

Σ’ αυτήν όμως την προσπάθεια είναι εύλογο και απαραίτητο να ηγηθεί ο κ. Δήμαρχος με το κύρος που του δίνει η θέση του. Ο κ. Κωστούρος πρότεινε εν τη απουσία μου εμένα ως Πρόεδρο.
Με την ενέργειά του αυτή δείχνει την απόλυτη αδυναμία του να συγκροτήσει το Δ.Σ. του Γηροκομείου. Απόδειξη και το γεγονός ότι καθυστέρησε 3 ολόκληρους μήνες να προβεί στη σύστασή του, αντιμετωπίζοντας άρνηση απ’ όλους τους συμβούλους του να τοποθετηθούν Πρόεδροι στο Γηροκομείο.

Και εάν υποστηρίζει ότι το κάνει γιατί ενδιαφέρεται για να πετύχει συναίνεση και συμμετοχή και της αντιπολίτευσης στη λήψη αποφάσεων τότε θα πρέπει να απαντήσει, γιατί δεν πρότεινε Πρόεδρο ή Προέδρους από την αντιπολίτευση και στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δήμου μας;

Επέλεξε το Γηροκομείο γιατί γνωρίζει ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος του Ιδρύματος βαρύνεται με όλα τα χρέη του, και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, σε ασφαλιστικά ταμεία, Δ.Ο.Υ. κλπ.
Οφειλές που σήμερα ξεπερνούν το ποσό των 1.300.000 €!

Αυτή λοιπόν την «καυτή πατάτα» που διατήρησε στα χέρια του επί 8 χρόνια χωρίς να κάνει οτιδήποτε για να λύσει ή να μειώσει το πρόβλημα, την πετάει στα χέρια μου!
Εσάς εξέλεξε ο Ναυπλιακός λαός ως Δήμαρχο κ. Κωστούρο. Θα αναλάβετε, όπως το έχετε κάνει μέχρι σήμερα τα καλά και διαχειρίσιμα οικονομικά έως σήμερα νομικά πρόσωπα του Δήμου μας, όμως θα αναλάβετε και τα άσχημα και χρεοκοπημένα!

Είμαι στη διάθεση του κ. Δημάρχου να πάρω μέρος στην προσπάθεια αυτή ως μέλος του Δ.Σ. του Γηροκομείου με Πρόεδρο τον ίδιον.

Ναύπλιο – Πρωτεύουσα ξανά
Παναγιώτης Αναγνωσταράς
5-12-2019

- Advertisement -

________________