Ορισμός διοίκησης στο γηροκομείο Ναυπλίου στην συνεδρίαση του Δ.Σ. Ναυπλιέων της Τετάρτης 4/12

- Advertisement -

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη, προς συζήτηση και αποφάσεις, συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη 4 του μήνα, στις 7.30μμ., το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπλιέων, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ΠΕ Αργολίδας.

- Advertisement -

 

Το σημαντικότερο ζήτημα αφορά τον ορισμό Δ.Σ. στο γηροκομείο Μαρίας Κ.Ράδου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο: Περί αποδοχής της επιχορήγησης ύψους 150.000,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο : «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».

2ο: Περί συζήτησης αιτήσεως Δημ.Συμβούλων με θέμα « προβλήματα σχολικών μονάδων».

3ο: Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος : Οίκος Ευγηρίας-Πρόνοια Μαρίας Κ.Ράδου.

4ο: Περί συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης .

5ο: Περί υπόδειξης φορέων για τη συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ναυπλιέων.

6ο: Περί συγκρότησης επιτροπής αρμόδιας για θέματα ΑμεΑ.

7ο: Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού , κατόπιν εισηγήσεως.

8ο: Περί έγκρισης παράτασης ή μη του συμφωνητικού μίσθωσης του χειμερινού κινηματογράφου.

9ο: Περί έγκρισης κάλυψης εξόδων κηδείας άπορου δημότη

 

- Advertisement -
 

________________